Chống cửa vuông trắng

 

HEIM

 

Chất liệu : inox

Màu : inox xước mờ

Dùng cho : cửa sổ

Chống cửa vuông vàng
Chống cửa tròn vàng
Chống cửa tròn trắng