- Kích thước : 

                         →  Khóa đại

                                       ⇒  KT ốp : 300*60*130

                                       ⇒  KT thân : 85*45

                         →  Khóa to

                                        ⇒ KT ốp : 260*53*130

                                        ⇒ KT thân : 85*45

                         →  Khóa nhỏ

                                        ⇒ KT ốp : 200*45*120

                                        ⇒ KT thân : 58*50

 

- Chất liệu : SUS304

 

- Màu : Inox xước

Thân khóa Inox 
KT : 85 x 45