CREMON SUS304

Cremone W1102
 
- KT thân: 150 x 38
 
- Chất liệu Inox SUS304
 
- Màu: Inox xước
 
- Kích thước phù hợp với cả cửa đi và cửa sổ

Cremone Inox SUS304