CREMON ĐỒNG INES

 

CREMON HOA RÊU TO

 

Chất liệu : Đồng 100%

 

Màu : Rêu

 

Kích thước thân : 192*34

 

Bộ thanh đồng tiêu chuẩn 2.5m

 

Dùng cho cửa đi, cửa đại sảnh...

 

CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
1 | 2