Trùy đồng nhỏ kép 

 

Chất liệu : Đồng nguyên chất 100%

 

Màu : Đồng mờ