HÍT CỬA MYLEX

 

Chất liệu : inox

Màu:  inox xước mờ