CREMON ĐỒNG INES

 

CREMON HOA RÊU NHỎ

 

Chất liệu : Đồng 100%

 

Màu : Rêu

 

Kích thước thân : 164*37

 

Bộ thanh đồng tiêu chuẩn 1.5m

 

Dùng cho cửa sổ.

CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
1 | 2