CREMON TAY GẬP

 

Dùng cho cửa sổ

 

KT thân :140*37

KT thanh : 1.5m

Màu : inox

CREMONE TAY CỨNG
CREMONE TAY CỨNG
1 | 2