HÍT CỬA ĐỒNG

 

 

Chất liệu : Đồng 100%

Màu : Đồng vàng

 

HÍT CỬA ĐỒNG