Khóa tay gạt Inox 8504-79 Gold

- Kích thước : 
 
                         →  Khóa đại
 
                                       ⇒  KT ốp : 300 x 60 x 130
 
                                       ⇒  KT thân : 85 x 45
 
                         →  Khóa to
 
                                        ⇒ KT ốp : 260 x 53 x 130
 
                                        ⇒ KT thân : 85 x 45
 
                         →  Khóa nhỏ
 
                                        ⇒ KT ốp : 200 x 45 x 120
 
                                        ⇒ KT thân : 58 x 50 
 
- Chất liệu : SUS304
 
- Màu : PVD

Thân khóa Inox 
KT : 85 x 45