Tay gập trắng cửa đi

KT thân: 164 x 40
KT thanh: 2,5m
Chất liệu: Đồng 100%         
Màu sắc: Trắng bạc                   
Sử dụng cho: Cửa chính, (cửa gỗ, cửa thép, cửa nhôm…)

CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
1 | 2