Thân khóa Inox mạ vàng
KT 85 x 45

Chất liệu: Inox             
 Màu sắc: mạ PVD               
  Độ dày cửa: 4-6 mm     
 Sử dụng cho: Cửa chính, (cửa gỗ, cửa thép, cửa nhôm…)

Khóa tay gạt đồng
        INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES
1 | 2