Khóa tay gạt đồng INES

 

KHÓA ĐỒNG INES

 

KT ốp : 440*55

 

KT thân : 85*45

 

Đồng nguyên chất 100%

 

Màu :   Vàng

Khóa tay gạt đồng INES
Khóa tay gạt đồng INES