CREMONE TAY CỨNG

 

 

 

Dùng cho cửa sổ

 

KT thân : 140*37

KT thanh : 1.5m

Màu : Đồng giả cổ

CREMON TAY CỨNG
CREMON TAY CỨNG
CREMON TAY CỨNG
CREMON TAY CỨNG
CREMON TAY GẬP
CREMON TAY