Khóa đại sảnh INES

Khóa Đại Sảnh SD4256-PB

- KT ốp: 600 x 80

- KT thân: 85 x 50

- Đồng nguyên chất

- Màu: Mạ PVD

Khóa Đại Sảnh INES
Khóa Đại Sảnh INES
Khóa Đại Sảnh Ines
Khóa Đại Sảnh Ines
Khóa Đại Sảnh Ines