Khóa Đại Sảnh Ines

Khóa Đại Sảnh SD0565-PB
 
- KT ốp: 480 x 80
 
- KT thân: 85 x 50
 
- Đồng nguyên chất
 
- Màu: Mạ PVD

Khóa Đại Sảnh INES
Khóa Đại Sảnh INES
Khóa Đại Sảnh Ines
Khóa Đại Sảnh Ines
Khóa đại sảnh INES