Kẹp kính chữ L

Chất liệu: Inox             
Màu sắc: Inox xước mờ

Kẹp trên
Kẹp khóa Inox
KẸP KHÓA
KẸP L
KẸP TY
KẸP TRÊN
KẸP DƯỚI