Kẹp trên

Chất liệu: Inox             
Màu sắc: Inox xước mờ

Kẹp khóa Inox
Kẹp kính chữ L
KẸP KHÓA
KẸP L
KẸP TY
KẸP TRÊN
KẸP DƯỚI