CHỐT CỬA ĐỒNG INES
 

Đồng nguyên chất 100%

 

Màu :  Đồng vàng

 

Kích thước : 6' ( 15cm)