Bản lề cối HEIM

 

 

- Chất liệu : Inox 100%

- Kích thước :

BH13: 5.5’×3.5’×3mm

-  Kèm vít inox

Bản lề cối HEIM
Bản lề cối HEIM