VI5

Bản lề vuông đầu Inox 5"

Chất liệu: Inox             
Màu sắc: Inox xước mờ

Bản lề cối mạ PVD
Kèm vít vàng
Bản lề cối
Kèm vít inox 
Bản lề tròn đầu 5"
Bản lề cối HEIM
Bản lề cối HEIM
Bản lề cối HEIM