BH5

Bản lề cối
Kèm vít inox 

Chất liệu: Inox             
Màu sắc: Inox xước mờ  

Bản lề cối mạ PVD
Kèm vít vàng
Bản lề tròn đầu 5"
Bản lề vuông đầu Inox 5"
Bản lề cối HEIM
Bản lề cối HEIM
Bản lề cối HEIM