CHỐT CỬA TRƠN INES
 

Thanh inox

 

Màu :  Inox xước mờ

 

Kích thước : 4' ( 10cm)