Cremone Inox SUS304

Cremone W1102-Gold
 
- KT thân: 150 x 38
 
- Chất liệu Inox SUS304
 
- Màu: Vàng
 
- Kích thước phù hợp với cả cửa đi và cửa sổ

Cremone Ines Sus304 ốp vuông
Cremone Ines Inox Sus304 ốp vuông
Cremone Ines inox Sus304 ốp vuông
Tay gập vàng cửa đi
Tay gập trắng cửa đi
CREMON SUS304