Tay gập trắng cửa đi

Cremone INES cửa đi ốp vát
KT thân: 164 x 40mm 
 KT tay nắm:                     
- Dài: 45mm                       
- Rộng: 58mm
KT thanh: 2,5m 
Chất liệu: Inox  304           
Màu sắc: Inox xước mờ                       
Sử dụng cho: Cửa chính, (cửa gỗ, cửa thép, cửa nhôm…)

Cremone Ines Sus304 ốp vuông
Cremone Ines Inox Sus304 ốp vuông
Cremone Ines inox Sus304 ốp vuông
Tay gập vàng cửa đi
Cremone Inox SUS304
CREMON SUS304