Cremone Ines Inox Sus304 ốp vuông

KT thân: 150 x 38mm   
KT tay nắm:                     
- Dài: 75mm                     
 - Rộng: 22mm
KT thanh cửa đi: 2,5m 
KT thanh cửa sổ: 1,5m
Chất liệu: Inox   304           
Màu sắc: mạ vàng Gold                       
Sử dụng cho: Cửa chính, (cửa gỗ, cửa thép, cửa nhôm…)

Cremone Ines Sus304 ốp vuông
Cremone Ines inox Sus304 ốp vuông
Tay gập vàng cửa đi
Tay gập trắng cửa đi
Cremone Inox SUS304
CREMON SUS304