CREMON ĐỒNG INES

 

CREMON TAY RÊU NHỎ

 

Chất liệu : Đồng 100%

 

Màu : Rêu

 

Kích thước thân : 130*37

 

Bộ thanh đồng tiêu chuẩn 1.5m

 

Dùng cho cửa sổ

 

CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES