CREMON ĐỒNG INES

 

CREMON HOA RÊU TO

 

Chất liệu : Đồng 100%

 

Màu : Rêu

 

Kích thước thân : 192*34

 

Bộ thanh đồng tiêu chuẩn 2.5m

 

Dùng cho cửa đi, cửa đại sảnh...

 

Tay gập trắng cửa đi
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
1 | 2