CREMON ĐỒNG INES

 

CREMON HOA VÀNG NHỎ

 

Chất liệu : Đồng 100%

 

Màu : Vàng mờ

 

Kích thước thân : 164*37

 

Bộ thanh đồng tiêu chuẩn 1.5m

 

Dùng cho cửa sổ.

Tay gập trắng cửa đi
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
1 | 2