Tay gập trắng cửa đi

KT thân: 164 x 40
KT thanh: 2,5m
Chất liệu: Đồng 100%         
Màu sắc: Trắng bạc                   
Sử dụng cho: Cửa chính, (cửa gỗ, cửa thép, cửa nhôm…)

CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
1 | 2