CREMON ĐỒNG INES

 

CREMON HOA RÊU NHỎ

 

Chất liệu : Đồng 100%

 

Màu : Rêu

 

Kích thước thân : 164*37

 

Bộ thanh đồng tiêu chuẩn 1.5m

 

Dùng cho cửa sổ.

Tay gập trắng cửa đi
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
CREMON ĐỒNG INES
1 | 2